Pelupusan Hutang / MLTT

Perlindungan Hutang Rumah Takaful [MLTT - Hibah]

PERSOALAN KENAPA TIDAK MAHU SIGN UP TAKAFUL ?
  1. Adakah kita yakin umur panjang dam mampu bekerja sehingga usia emas?
  2. Adakah kita yakin tidak akan berlaku kemalangan yang boleh menyebabkan kecacatan kekal?
  3. Adakah kita mempunyai simpanan yang banyak minimum RM1,000,000 cash yang boleh diambil dividennya setiap  bulan dan tahun tanpa mengeluarkan duit RM1,000,000 tersebut?
  4. Adakah kita sanggup dan tak kisah jika rumah kena lelong asbab perlindungan MRTT tak lengkap?
  5. Adakah kita yakin pewaris kita boleh TOPUP baki pinjaman?

Perlindungan Pinjaman Hartanah yang belum habis bayar bagi mengelakkan Hartanah di Lelong. Boleh digunakan semula apabila mahu membeli rumah baru.

Membeli rumah adalah satu komitmen yang besar dan sekiranya membeli melalui pinjaman bank, secara puratanya pembayaran pinjaman akan dilakukan dalam tempoh 30 tahun. Sudah menjadi kewajipan kepada setiap pembeli rumah yang membeli rumah secara Pinjaman atau Pembiayaan Bank untuk melampirkan juga satu Polisi Perlindungan samaada MRTT, MLTT (Loan), MLTT (Hibah Takaful), MRTA, atau MLTA. 

Polisi Perlindungan ini akan membayar semua Baki Hutang Pinjaman Bank anda sekiranya berlaku Kematian atau Hilang Upaya Kekal atau sakit kritikal. Dengan itu, Keluarga tidak akan terbeban dengan Hutang yang anda tinggalkan.

Terdapat beberapa pilihan polisi yang anda boleh lakukan untuk perlindungan ini. Antaranya :

Perlindungan Hutang Rumah Takaful (Patuh Syariah)

  • MRTT : Mortgage Reducing Term Takaful (Loan/DSR)
  • MLTT : Mortgage Level Term Takaful (Loan/DSR)
  • MLTT : Mortgage Level Term Takaful (Hibah Takaful)

Perlindungan Hutang Rumah Konvensional

  • MRTA : Mortgage Reducing Term Assurance
  • MLTA : Mortgage Level Term Assurance
Perlindungan MLTT (Hibah Takaful)
Tujuan Polisi: Perlindungan Hutang Rumah + Hibah kepada Keluarga
Jika Refinancing Rumah : Polisi Tidak Terbatal
Penama kepada Polisi : Penerima boleh kepada Sesiapa Sahaja
Jenis Perlindungan : Kematian, Hilang Upaya Kekal, Sakit Kritikal dan Pilihan Perlindungan Tambahan seperti Waiver (Caruman menjadi percuma tapi perlindungan berjalan seperti biasa)
Dibawah Pembiayaan Bank : TIDAK (Perlindungan Polisi melekat & Melindungi pemegang polisi)
Cara Pembayaran : Bulanan / Tahunan

Contoh Situasi :
Berlaku Kematian dalam Tempoh Pinjaman

Pampasan akan diterima oleh Penama/Waris. Penama/Waris akan membayar Baki Hutang yang diambil dari Nilai Pampasan. Lebihan Pampasan adalah milik Waris. Rumah milik Waris Sepenuhnya.

Contoh Situasi :
Tidak Berlaku Kematian dalam Tempoh Pinjaman

Pilihan 1 : Polisi Dikekalkan
Untuk Tujuan Polisi Takaful Hibah Keluarga
Pilihan 2 : Polisi Ditamatkan
Nilai Tunai boleh Dituntut

Kelebihan Perlindungan MLTT (Hibah Takaful)
Jika Berlaku Kematian/ Hilang Upaya Kekal (TPD) Pampasan yang diterima adalah total Basic Sum Covered
Apabila membuat refinance rumah, HIbah Takaful (MLTT) tidak terbata
Apabila menjual rumah, HIbah Takaful (MLTT) tidak terbatal seperti MRTT
Jika Pelanggan membuat pembayaran secara Tahunan/Bulanan HIbah Takaful (MLTT) ❌ terbatal dan boleh digunakan untuk perlindungan rumah lain.
Boleh Gunakan satu Polisi HIbah Takaful (MLTT) untuk lebih dari satu rumah.
HIbah Takaful (MLTT) boleh tambah pampasan perlindungan sakit Kritikal (Sebaiknya mohon ketika muda dan sewaktu sihat)
Polisi HIbah Takaful (MLTT) boleh mempunyai nilai tunai
Polisi boleh digunakan sepanjang hayat
Manfaat Caruman Takaful
Pemberian Kasih sayang kepada Isteri/ Suami/ Anak / Keluarga.
Perlindungan Pendapatan (Income Protection)
Penggantian Pendapatan (Income Replacement)
Pelupusan Hutang (Debt Cancellation)
Menggantikan insurans pinjaman rumah MRTA menjadi MLTT
Menjadikan dana Pendidikan anak-anak
Aset Nilai Tunai Segera untuk membayar kos pengurusan harta pusaka
Boleh digunakan sebagai Dana untuk Derma atau wakaf.

No products in the cart.

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks
X